საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.255$ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე
B1 300 X 150 4.5 სურათი
B2 300 X 100 4 სურათი
B3 300 X 150 3.5 სურათი
B4 300 X 150 3 სურათი
B5 300 X 150 3 სურათი
B6 300 X 150 2.5 სურათი
საიტის წინმსწრები 341 X 652 5.5 სურათი
სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6 სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 500 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07