საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1250 X 119 / 320 X 130 4 სურათი სურათი სურათი
B1 1250 X 119 / 320 X 240 3 სურათი სურათი სურათი
B2 1250 X 119 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 1250 X 119 / 320 X 240 2 სურათი
სურათი
C1 304 X 346 / 320 X 240 2 სურათი სურათი სურათი
C2 304 X 266 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


ვიდეო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 7.26ლ ვიდეო რეკლამა (In Stream Video)
პოზიცია ხანგრძლივობა კოეფიციენტი
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1810ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay 400X60
25% - 900ლ სურათი
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 000 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 500 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07